2011年甘肃省天水市初中毕业与升学学业考试(中考)语文试题

 

                                 A卷(100分)

一、基础知识积累与运用(30分)

1.书写展示:世称“飞将军”的西汉名将李广为天水历史名人,请根据下列拼音提示,写出唐代诗人王昌龄,出塞》中对他的赞语,展示你的一笔好字。(3分)

Dàn  shǐ  lóng  chéng fēi  jiàng  zài     bù   jiào  hú   mǎ   dù  yīn  shān

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.下列加点字注音有误的一项是(   )(2分)

A.埋mò)   (nào)    (zhēn)    (yì)

B.呜(yè)      (duì)    (xù)      (xiān)

C.书(qiè)      (yān)   (zhuó)     (jí)

D.肆(nüè)     (lào)    (juān)     (xí)

3.下列词语书写完全正确的一项是(     )(2分)

A.千钧一发    忠贞不渝    贻笑大方    恬不知耻

B.义气用事    哀声叹气    冒然行事    萍水相逢

C,执迷不悟    莫忠一是    前仆后继    永葆青春

D.自吹自擂    其貌不洋    病入膏育    名符其实

4.下列句子无语病的一项是(    )(2分)

A.既然美国政府采取了一系列措施,美国金融危机却愈演愈烈。

B.法国军方配合巴西军方在出事海域展开了搜寻和打捞失事飞机黑匣子。

C.大家都讲究卫生,我们的健康就有保障了。

D.面对灾后重建工作,共产党员、共青团员和先进分子要冲在前面。

5.下列与成语相关内容搭配有误的一项是(    )(2分)

A.诸葛亮——东汉末——三顾茅庐——泛指诚心诚意一再邀请。

B.邹忌——战国——铁杵磨针——比喻有恒心、肯努力,做任何事情都能成功。

C.陶渊明——东晋——世外桃源——指不受外界影响的地方或幻想中的美好世界。

D.蔺相如——战国——完璧归赵——比喻原物完整无损地归还本人。

6.下面这段文字没有使用的一种说明方法是(     )(2分)

     一只体重100公斤以上的的成年大熊猫,刚生下来的仔熊猫却小得出奇,体重只有0.1——0.5公斤,像只小老鼠,仅相当于母体重量的千分之一,因此不易成活。

A.列数字   B、作比较    C、举例子   D、打比方

7.下列选项中运用了抒情的表达方式的一项是(    )(2分)

A.森林是雄伟壮丽的,遮天蔽日,浩瀚无垠,风来似一片绿色的海,夜静如一堵坚固的墙。

B.终于有一天,人们在昔日的死火山口发现了一个奇迹,一个生命史上的奇迹——幽暗的峡谷里竟然柞木仓郁,松树成林。

C.地下森林,我们古老的地球生命中新崛起的骄子,谢谢你的启迪。

D.早已沉寂的火山留下了七个不规则的深坑,四面均为悬崖,险岩峭立,怪石嶙峋。

8.依次填入文中横线处,恰当的一组句子是(    )(2分)

               ,你尽可流动明眸,欣赏白云蓝天,飞流急湍;       ,你尽可闭目凝神,倾听莺歌燕舞,春水潺潺;           ,你尽可翕动鼻翼,呼吸牡丹的浓香,黄菊的清爽;            ,你尽可品评自娱,把玩深赏。

     ①文学是一座姹紫嫣红的百花园;②文学是一杯回味无穷的香茗;③文学是一幅意境高远的中国画;④文学是一首清脆圆润的古曲。

A.①③④②   B、③④①②   C、④③②①   D、②①③④

9.请将下列“一句话评语”和对应的名著连接起来。(3分)

     《儒林外史》           历史的长城

     《红楼梦》             龙争虎斗

     《三国演义》           书生现形记

     《诗经》               失去的大观园

     《聊斋志异》           先民的呼声

     《史记》               瓜棚下的怪谈

10.背诵默写(每空1分,共10分)

1)长风破浪会有时,                     。(李白《行路难》)

2)蒹葭苍苍,            。所谓伊人,         。(《诗经·蒹葭 》)

3           ,志在千里。(曹操《龟虽寿》)

4)王维的《使至塞上》一诗中以传神的笔墨,刻画奇特壮美的沙漠景色的诗句是                                         

5)《岳阳楼记》中抒写作者远大政治抱负的名句是                     

6)当你聆听到纪念“5·12”一周年的钟声,看到有许多灾区同胞还住临时板房时,肯定想到“心系天下”的杜甫在《茅屋为秋风所破歌》中表达的“           

                   ”的理想。

 

二、阅读理解(30分)

                          (一)(15分)

1)老屋离我愈远了;故乡的山水也都渐渐远离了我,但我却并不感到怎样的留恋。我只觉得我四面有看不见的高墙,将我隔成孤身,使我非常气闷;那西瓜地上的银项圈的小英雄的影像,我本来十分清楚,现在却忽地模糊了,又使我非常的悲哀。

2)母亲和宏儿都睡着了。

3)我躺着,听船底潺潺的水声,知道我在走我的路。我想:我竟与闰土隔绝到这地步了,但我们的后辈还是一气,宏儿不是正在想念水生么。我希望他们不再像我,又大家隔膜起来……然而我又不愿意他们因为要一气,都如我的辛苦  A    而生活,也不愿意他们都如闰土的辛苦    B   而生活,也不愿意都如别人的辛苦   C   而生活。他们应该有新的生活,为我们所未经生活过的。

4)我想到希望,忽然害怕起来了。闰土要香炉和烛台的时候,我还暗地里笑他,以为他总是崇拜偶像,什么时候都不忘却。现在我所谓希望,不也是我自己手制的偶像么?只是他的愿望切近,我的愿望茫远罢了。

5)我在朦胧中,眼前展开一片海边碧绿的沙地来,上面深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月。我想:希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。

 

11.文中横线处应分别填上什么词?(3分)

     A                  B                 C             

12.这几段文字表达了“我”对新生活              的情感。(2分)

A.感到怅惘                                          B、热切向往

C、从充满迷惘到有了坚定的信心                        D、充满喜悦的心情

13.文中第(3)段加点的三个“辛苦”的意思分别是(    )(2分)

A.①奔波、劳碌        ②辛勤、劳苦    ③放纵、挖空心思

B.①辛勤、劳苦        ②奔波、劳碌    ③处心积虑

C.①放纵、挖空心思    ②辛勤、劳苦    ③奔波、劳碌

14.文中“切近”是指                                                     

“茫远”是指                                                         。(4分)

15.第(5)段中景物描写的作用是                                             

                                                                           

                                                                    。(4分)

                              

                               (二)(15分)

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?” 刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?” 公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未偏,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。” 齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

  既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

16.解释下列各句中加点的词。(2分)

 1)小惠未偏                 2)又何间焉                    

17.下列四项中,加点虚词的意义和用法相同的一项是(    )(3分)

A.何       物喜,不以己悲

B.小大     四时景不同,而乐亦无穷也

C.战长勺     客之美我者,欲有求我也

D.登轼望之   然后知生于忧患,死于安乐也

18.把下面句子翻译成现代汉语。(4分)

1)牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

                                                                           

2)一鼓作气,再而衰,三而竭。

                                                                           

19.理解填空(用原文回答)。(2分)

1)“忠之属也”具体指的是:                                              

2)“下视其辙,登轼而望之”的原因是:                                    

20.一直以来,长勺之战中的鲁庄公被人们以为是“肉食者鄙”的形象,其实他并不“鄙”。请结合文章内容探究一下他不“鄙”的原因。(4分)

                                                                            

                                                                                

                                                                           

 

三、写作 (40分)

21.下列两题,任选一题作文。(40分——

   1)请以“温暖”为题作文。

   2)海伦·凯勒曾说:“我一直在哭,一直在哭,哭我没有鞋穿,直到有一天,我看到有人没有脚……”生活并不总是如诗如画,生活中也存在缺憾和不如意;生活中有阳光灿烂的日子,也有阴云密布的时候;有幸福时光,也有烦恼忧愁,但重要的是我们要珍惜现在拥有的一切。

请以“拥有”为话题,自拟题目,写一篇文章。

提示和要求:(1)只选一题,读懂题目,做到有话可说。(2)请大胆选择你能驾驭的问题,用你喜欢的表达方式写作。(3)文中不要出现真实的地名、校名、人名等,否则会扣分。(4)考虑内容的充实,文章最好成绩不要少于600字。

 

                                 B卷(50分)

四、古诗词赏析(10分)

                          (一)春 雪

                                韩愈

新年都未有芳华,二月初惊见草芽。白雪却嫌春色晚,故穿庭树作飞花。

22.诗歌第二句中,“惊”一词表现了诗人怎样的心情?(2分)

                                                                     

23.诗中第三、四句富有浓烈的浪漫主义色彩,生动传神,试作具体分析。(3分)

                                                                           

                                                                          

                           (二)卜算子·送鲍浩然之浙东

                                      王 观

水是眼波横,山是眉峰聚。欲问行人去那边,眉眼盈盈处。

才始送春归,又送君归去。若到江南赶上春,千万和春住。

24.词的上片着重写                              ,以                 比喻水和山。(3分)

25.词的下片着重写季节,结尾两句中的“春”语录意双关,既指                

                                                       ,又指与家人团聚,是家庭生活中的“春”。(2分)

 

五、课外阅读与理解(20分)

                     总有一刻,不同寻常

                            

一个孩子站在超市门口,呆呆地望着那个卖冰激凌的人,不走。
     这是一个六七岁的乡下孩子,穿戴很不整齐。他望着各色的冰激凌从铁机器里出来,又撞在花花绿绿的尖筒里,好奇而又神往,他不禁舔了舔嘴唇,说:“妈妈,我要那个!”他顺手指了一下那充满诱惑的冰激凌。
     “不,咱们不吃这个,咱们走!”旁边那个推着自行车的女人,可能是孩子的妈妈。她一边说.一边拽住孩子的手就要走。
     “不,我不走,我要!”孩子反扯着妈妈的手,僵持着。

“那个东西凉,吃了会肚子疼。”
     “不,妈妈,我不怕凉,我不怕疼!

“那也得等你爸爸回来再买。”
     “不,爸爸到老远老远的地方挣饯去了,我就现在要!
     这个超市位于小城的繁华地带,穿梭出入超市的有好多人,有人好奇地往母子这里瞅上一眼,有人连瞅也不瞅,就径直走开了。那个卖冰激凌的人,也独自安详地做着他的冰激凌,并不朝母干这里瞅上一眼。
     “妈,我就是想尝尝,那个东西是什么味儿。”
    11)“是……你管它是什么味儿!”母亲见孩子仍然扭着不走,有些急了,“啪”一巴掌拍在孩子子的屁股上。娃子“哇”地一声哭了,猛烈地抽泣着,样子委屈极了。
    12)好多双眼睛一下子聚拢了过来,带着惊愕、疑惑、责怪、怜悯、叹息,或者其他别样的神色。这仿佛又是一场热闹,这些人聚拢着,不肯离去。
    13)这时一位衣着光鲜的妇人,走到卖冰激凌的面前.要了两支冰激凌。她把其中的一支给了自己的儿子,然后快步走到哭泣的孩子面前,蹲了下来,把剩在手中的那支冰激凌递给了他。
     14)“给,亮亮,别哭了,妈妈不愿给你买,阿姨给你买。”她摸了摸孩子的脑袋,接着说,“几个月不见,亮亮又长高了!”说完后,她站起采,朝孩子的妈妈微微点了点头,笑了笑,便领看她的孩子走开了。
     15)孩子不哭了,手里举着那支冰激凌愣在那里。一样愣在那里的,还有孩子的妈妈。
     16)走出人群后,那位妇人的儿子也有些不解,他扯住妈妈的衣襟问:“妈妈,你认识亮亮?@妇人说:“不,孩子,妈妈也不认识。”
    17)那你怎么知道他叫亮亮?为什么要买冰激凌给他?”孩子依旧寻根究底,想要弄个明白。
      18)妇人笑了,说:“孩子,不要问这么多了,等你长大后,妈妈再告诉你。”
      19)也许,若干年之后,妇人早已忘了这件事情,而他的儿子也忘记了问母亲答案。但这已经不重要了,重要的是,当妇人用智慧为那个陌生的孩子付出爱的时候,这个世界早已因为她的这个举动而变得不同寻常。

(选自《中国青年报》)

26.本篇小小说主要是通过_______的描写推动故事情节发展的。文中揭示主旨的句子是                                                                  。(4分)

27.小说第段中加点的“那个”能否换成“冰激凌”? 11)段加点处作者为什么用“啪”不用“打”?请分别说出理由。(4)
                                                                           

                                                                          

                                                                          

28.第段、第(12)段中都写到了周围人的反应,这些文字能否删去?为什么?(4)
                                                                          

                                                                          

                                                                           

29.请从内容和形式方面说说这篇小说结尾的作用。(4)
                                                                          

                                                                          

                                                                           

30.今天,社会发展、经济繁荣,但还有许多弱势群体有待关注和帮助。文中这位“衣着光鲜的妇人”的做法,给了你什么启示? (4)

                                                                          

                                                                          

                                                                           

                                                                                    

 

六、语言的综合运用(20分)

31.今年我们将迎来祖国60华诞,学校准备开展一系列庆祝活动,请你参加。(10分)

1)请你为这一系列庆祝活动拟写一条宣传语。(3分)

                                                                             

2)请你设计三项与语文学习有关的庆祝活动。(3分)

                                                                

                                                           

                                                           

3)假如由你来主持其中一项活动,请说出你的开场主持词。(4分)

                                                                          

                                                                          

                                                                           

 

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->32.请你仔细观察这幅题为“僵持”(鸟与蚯蚓)的漫画,根据环面内容确定观点,写一篇150字左右的议论短文。(10分)

  要求:观点鲜明,论证有力,语言表达精练准确。

 

 

 

 

参考答案及评分标准

                              A卷(100分)

一、基础知识积累与运用(30分)1、但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。(书写正确占2分。工整美观占1分。)2C  3A   4C   5 B   6C   7C   8B   9  《儒林外史》——书生现形记   《红楼梦》——  失去的大观园   《三国演义》——  龙争虎斗

《诗经》  ——先民的呼声     《聊斋志异》——  瓜棚下的怪谈  《史记》——  历史的长城  10、(1)直挂云帆济沧海  2)白露为霜  在水一方  3)老骥伏枥

4)大漠孤烟直  长河落日圆  5)安得广厦千万间  大庇天下寒士俱欢颜

  二、阅读理解(30分)(一)(15分)11、(1)展转 (2)麻木  3)恣睢 12C

13A  14、只是改变一下生活现状  改变整个社会,实现未经生活过的新生活。15、衬托“我”对新生活充满信心(大意对即可) (二)(15分)16、(1)同“遍”,遍及;普遍。 (2)参与  17C  18、用来祭祀的牛、羊、猪、玉器和丝织品,我不敢虚报,一定以实情相报。(2)第一次击鼓能够振作士兵们的勇气,第二次击鼓士气就衰退了,第三次击鼓士气就没有了。19、(1)小大之狱,虽不能察,必以情  2)夫大国,难测也,惧有伏焉。20、例:从四个方面表现鲁庄公的不“鄙”:广开言路;礼贤下士;尽职尽责,取信于民;知人善用,用人不疑;虚心求教,不耻下问。三、作文(40分)21、作文评分标准:略

                         B 

四、古诗词欣赏(10分) 22、用“惊”一词表现了诗人终于见到春色的惊讶、欣喜之情。23、用白雪盼春的拟人手法,表现了诗人渴望春天的急切心情,生动而传神;把白雪比喻成飞花,把初春的冷落写成了仲春的热闹,富有情趣。24、人  眼波  眉峰  25、不要辜负大好春光,一定与它同住。五、课外阅读与理解(20分)26、语言  这个世界早已因为她的这个举动而变得不同寻常。27、 “那个”不能换成“冰淇淋”,因为用“那个”表明孩子不知道他想要吃的东西叫什么,也就表明这个孩子从来没有吃过冰淇淋,更加符合他家的境况。“拍”不能换成“打”,这两个词在表达意思的程度上不一样,“打”比“拍”程度要轻,所以用“拍”才能恰当的表现母亲既生气但又不忍心过分责罚孩子的矛盾与无奈之情。28、不能删去。周围人的反应一方面有助于推动故事清洁的发展,更重要的是用这些人的自私来衬托那位“衣着光鲜”的妇人的仁慈与善良。29、小说的结尾在形式上使作品结构更完整;内容方面能起到以小见大、提示并升华作品的思想内涵的作用。

30、例:人人献出一点爱,世界变得更精彩。生活窘迫的弱势群体比任何人都需要得到关爱与扶持,所以我觉得大家都应该像小说中的妇人一样,只要自己有这个能力就应该做一些力所能及的事情,去帮助他们,让他们感受到阳光与温暖。(言之成理即可)                                                                         31、(10分)(1)例:迎国庆,华夏工欢欣;庆华诞,举国享盛世(不要求用对仗)(2)例:①“庆祝祖国60华诞”演讲比赛;②“60年的变迁”手抄小报展评;③“祖国·母亲”征文比赛活动  93)例:各位老师、同学们:大家好!今天我们欢聚一堂,庆祝祖国60华诞:60年的沧桑岁月,我们的祖国发生了翻天覆地的变化,从落后走向富强,这令每一个中国人环形!让我们尽情地歌唱,纵情地舞蹈,一起祝愿伟大的祖国繁荣昌盛!

32、(10分)评分标准:

分值

                标准

7——10

观点具体明确,切合画面寓意,有理有据,语言简明。

4——7

有观点且正确,能说通道理,语言通顺。

4分以下

不符合题意,语言运用能力差。